Ciekawostki

Unia Europejska

Jest to związek polityczno-gospodarczy, w którego skład wchodzi 28 demokratycznych państw europejskich. Powstanie miało miejsce 1 listopada 1993 roku na mocy traktatu z Maastricht, który został podpisany 7 lutego 1992 roku. Podpisanie traktatu było efektem wieloletniego procesu integracji gospodarczej, społecznej i politycznej.

Korzenie obecnej integracji europejskiej tak naprawdę sięgają okresu powojennego i ograniczają się do zaledwie sześciu państw Zachodniej Europy. Właśnie te państwa tworzyły mnóstwo mechanizmów, a także form współpracy, powoływały również organy, instytucji i organizacje, które stawiały sobie za cel wzmocnienie jedności między nimi.

Organizacja międzynarodowa

Unia Europejska w 1993 roku stała się nadrzędna wobec wszystkich poprzednich organizacji, otrzymała tym samym nieznaną jeszcze nigdy wcześniej hybrydową formułę Sui Generis.

Warto również wiedzieć, że Unia Europejska od 1 grudnia 2009 roku funkcjonuje jako organizacja międzynarodowa. UE Zastąpiła tym samym kilka ważnych form współpracy w tym m.in Wspólnotę Europejską. Cały proces integracji zaczął już wykraczać poza ściśle określone ramy geograficzne Europy. Należy mieć także na uwadze, że w określeniu europejskości Unii ważne zadanie odgrywają czynniki kulturowe oraz historyczne, a także wspólna tożsamość i identyfikacja z wartościami

Jedną z kluczowych dat w historii Unii Europejskiej jest rok 1952, kiedy to powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Z kolei siedem lat później stworzona została Europejska Wspólnota Gospodarcza, jej bezpośrednią następczynią stała się właśnie Unia Europejska. Od momentu wejścia w życie traktatu lizbońskiego z 1 grudnia 2009 roku podstawą prawną działania Unii Europejskiej stanowią: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także Traktat o Unii Europejskiej. Integralną część wymienionych traktatów stanowią przede wszystkim protokoły, wyjaśnienia i tabele ekwiwalencyjne. Istotną rolę dla unijnego porządku prawnego ma również Karta praw podstawowych. Prawem wiążącym są oczywiście również umowy międzynarodowe z państwami trzecimi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *