Inwestycje

Transport odpadów – regulacje prawne, przepisy

Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (DzU z 2016 r. poz. 1742). Dokument ten precyzuje sposób transportu odpadów, m.in. zawarte w nim są wytyczne dotyczące sposobu przewozu oraz oznakowania środków transportu.

Obowiązek związany z transportem odpadów — kogo dotyczy

Do transportu odpadów zobowiązane są organizacje, których działalność powoduje wytwarzanie odpadów i odpady te nie mogą zostać zutylizowane lub przetworzone na terenie danego przedsiębiorstwa oraz firmy zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów. Usługę związaną z transportem odpadów, która wpisuje się w efektywne gospodarowanie odpadami najlepiej w takim wypadku zlecić firmie specjalizującej się w branży związanej z zarządzaniem odpadami, np. Stena Recycling.

Transport odpadów — zezwolenia i wpis do rejestru

Do 24 stycznia 2018 r. zasady określające sposób transportu odpadów określane były na podstawie zezwoleń. W związku z tym wydane przed tą datą dokumenty obowiązują do czasu w nich określonego. Należy jednak pamiętać, że termin ten nie może być dłuższy niż ostateczna data na złożenie wniosku o wpis do ewidencji podmiotów wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz zarządzających odpadami bądź termin uzyskania wpisu do tego rejestruj. Szczegółowe informacje dotyczące tej procedury zawarte są w artykule 233 ustawy o odpadach.

Dokumentacja niezbędna do transportu odpadów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów dokumentem wymaganym w czasie przewożenia odpadów jest karta przekazania odpadów. Ponadto honorowane również będą dokumenty, w których zawarte będą następujące informacje: charakterystyka transportowanych odpadów oraz dane zlecającego przewóz. W związku z tym można legitymować się np. fakturą sprzedaży odpadów, listem przewozowym lub zleceniem transportu pod warunkiem, że w tych dokumentach zawarte są wymagane dane.

Oznakowanie pojazdów

Rozporządzenie określa również szczegółowo sposób oznakowania pojazdów wykorzystywanych do przewożenia odpadów. Zgodnie z zawartymi w nim zapisami każdy pojazd musi posiadać oznaczenie w postaci białej tablicy (o wymiarach 30×40 cm) z czarnym napisem “ODPADY”, którego wysokość nie może być mniejsza niż 10 cm, a grubość czcionki 1,5 cm. W przypadku transgranicznego transportu odpadów na pojeździe musi znajdować się biała tablica o takich samych wymiarach, różnica polega na tym, że powinna na niej znajdować się litera “A” o wysokości 20 cm i liniach szerokich na 2 cm.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *