Ciekawostki

Spółki handlowe – rodzaje

W Polsce postawę prawną reguluje Kodeks spółek handlowych. Mówi on o tworzeniu, organizacji, funkcjonowaniu, rozwiązywaniu, połączeniu, podziale i przekształcaniu. Każda ze spółek musi zostać wpisana do rejestru, a wspólnicy zobowiązują się do wniesienia wkładów (w większości form prawnych) i wypracowywania zysków.

Podstawową klasyfikacją jest podział na spółki:

1.osobowe – działa we własnym imieniu i prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą własnej firmy. Istnieje możliwość przeniesienia własności na inną osobę po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich innych wspólników spółki. Należy do nich:

 

  1. a) sp. j. – jawna – powinna zawierać przynajmniej jedno nazwisko albo firmę innych wspólników, za zobowiązania wspólnicy odpowiadają bez ograniczenia całym swoim majątkiem (wszelkie mienie wniesione jako wkład albo zakupione w czasie istnienia spółki),
  2. b) sp. p. – partnerska – założona wyłącznie przez partnerów, którzy są osobami fizycznymi wykonującymi wolny zawód tj. np. adwokat, architekt, aptekarz, doradca podatkowy, lekarz, czy tłumacz przysięgły,
  3. c) sp. k. – komandytowa – co najmniej jeden z wspólników odpowiada za zobowiązania bez ograniczeń (tzw. komplementariusz) i co najmniej jeden wspólnik ma ograniczoną odpowiedzialność (tzw. komandytariusz),
  4. d) S. K. A. – komandytowo-akcyjna – co najmniej jeden z wspólników odpowiada za zobowiązania bez ograniczeń (tzw. komplementariusz) i co najmniej jeden wspólnik to akcjonariusz (posiadający akcje). Kapitał zakładowy musi wynosić powyżej 50 000 zł.
  5. kapitałowe – działa w organizacji, której wspólnicy bądź akcjonariusze solidarnie odpowiadają za zobowiązania. Jako organ zarządzający występuje zarząd, rada nadzorcza i walne zgromadzenie. Należy do nich:
  6. a) sp. z o.o. – z ograniczoną odpowiedzialnością – może być utworzona przez jedną albo więcej osób wg sporządzonej, ustalonej i podpisanej umowy. Kwota kapitału zakładowego powinna wynosić powyżej 5 000 zł. Wspólnicy nie są odpowiedzialni za zobowiązania spółki.
  7. b) S.A. – akcyjna – oparta na obiegu akcji, gdzie posiadaczami i wspólnikami są akcjonariusze. Kapitał zakładowy musi wynosić powyżej 100 000 zł. Akcjonariusz osobiście nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Wszyscy akcjonariusze odpowiadają solidarnie.

Gotowe spółki – dla kogo ich zakup jest korzystny? Na czym polega sprzedaż gotowych spółek?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *