Domowe wydatki

Polisy OC: ubezpieczenia zawiera się na rok

Bez ważnej polisy OC nie można poruszać się po drogach pojazdem mechanicznym podlegającym obowiązkowi zarejestrowania. Taki obowiązek nakłada na każdego właściciela auta ustawa. Przewiduje ona także kary za niestosowanie się do przepisów.

Cena OC zależy od wielu czynników

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdu powstaje np. w chwili jego zarejestrowania, w dniu upływu dotychczasowej ochrony, w momencie zakupu nowego auta.

O dokumenty potwierdzające posiadanie polisy OC jesteśmy każdorazowo proszeni przez policjantów podczas kontroli drogowej. Poza nimi do okazania dowodu opłacenia składki mogą wzywać nas także przedstawiciele m.in. Inspekcji Transportu Drogowego i Straży Granicznej.

Zakres polisy

Zakres ochrony obejmuje straty materialne i osobowe wyrządzone innym użytkownikom dróg przez posiadacza OC. Ubezpieczenia pokrywają koszty likwidacji tych szkód, czyli np. naprawy auta czy wypłatę odszkodowania osobom, które poniosły trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek spowodowanego przez nas wypadku.

Odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej sięga 1 mln euro odnośnie szkody majątkowej i 5 mln euro w razie szkody osobowej. Pula ta obejmuje wszystkich poszkodowanych w jednym zdarzeniu. Jeśli więc w wyniku kolizji, uszkodzimy 10 pojazdów, a straty zostaną wycenione na 1,2 mln euro, to poszkodowane podmioty mają prawo dochodzić reszty odszkodowania od nas na drodze sądowej.

Najpopularniejsze rozwiązania

Generalnie ubezpieczenie OC wykupuje się na rok. Wysokość składki jest pochodną wielu czynników, m.in. rodzaju samochodu, pojemności silnika, wieku klienta, miejsca zamieszkania, stażu rozumianego jako liczba lat bezszkodowej jazdy w dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *