Ciekawostki

Leseferyzm

Czym jest leseferyzm? Jak powstał i jakie są jego założenia? Czy ten koncept jest obecny we współczesnym świecie? Poniższy artykuł przybliży Ci odpowiedzi na te pytania.

Geneza

 

Leseferyzm to pogląd ekonomiczno–filozoficzny, wywodzący się z idei praw naturalnych doby Oświecenia, narodził się w XVIII-wiecznej Francji, choć jego założenia zostały najpełniej zrealizowane w dziewiętnastym wieku w Wielkiej Brytanii. Jego nazwa pochodzi od francuskiego wyrażenia laissez faire, które można przetłumaczyć jako „pozwólcie działać”. Za głównego propagatora tej myśli uważa się J.V. Gournaya.

Zasady

 

Leseferyzm za najwyższe wartości uznaje wolność osobistą, własność prywatną i równość wszystkich obywateli wobec prawa. W gospodarce państwa działającego według zasad tego systemu jedynym regulatorem ma być cena usług i produktów, interwencje rządu mają być całkowicie wyeliminowane lub ograniczone do absolutnego minimum. Państwo ma być jedynie gwarantem podstawowych swobód obywatelskich, stać na straży porządku publicznego (utrzymywać sądy i policję) i bronic obywateli przed wrogiem zewnętrznym, w ostateczności zapewniać obywatelom pewne dobra, których nie byliby w stanie dostarczyć prywatni przedsiębiorcy.

Rozwój idei

 

Leseferyzm został wprowadzony w życie w dziewiętnastowiecznej Wielkiej Brytanii, gdzie jego największym orędownikiem był Adam Smith, filozof i jeden z twórców ekonomii klasycznej. Był to czas największej świetności Imperium Brytyjskiego i jego najszybszego rozwoju.

Wpływ na współczesną politykę

 

W latach dwudziestych XX wieku do idei leseferyzmu odwoływał się Benito Mussolini, choć, jak się później okazało, były to tylko pozory. Po zdobyciu wladzy wprowadził we Włoszech interwencjonizm i korporacjonizm, a więc rzeczy stojące w całkowitej sprzeczności do leseferyzmu.

Z  dorobku myśli leseferyzmu korzystają dzis przede wszystkim środowiska konserwatywno-liberalne oraz libertariańskie. System ten przyczynił się także do wykreowania przez amerykańską pisarkę Ayn Rand filozofii obiektywizmu, która spotkała się z dużym uznaniem wśród amerykańskich polityków konserwatywnych.

Leseferyzm wywarł duży wpływ na gospodarkę światową. Choć z biegiem czasu niektóre jego założenia uległy modyfikacjom, to do dziś jest filarem kapitalizmu i liberalizmu gospodarczego.

Poglądy gospodarcze klubu Kukiz’15

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *