Uncategorized

Jaki powinien być nowoczesny system ocen pracowniczych w firmie?

Obecnie wielu przedsiębiorców poszukuje odpowiedniego sposobu na maksymalne zmotywowanie zatrudnionych do efektywnej pracy. W wielu przypadkach wdrożenie nowoczesnego systemu ocen pracowniczych wiele zmienia.

System ocen pracowniczych wskazuje, jak bezpośredni przełożony ma weryfikować, oceniać pracę zatrudnionych, ale i jak nagradzać. Przejrzysty i sprawiedliwy system ocen pracowniczych sprawia, że kadra lepiej zna swoje obowiązki, ale i stara się je wypełniać tak, aby uzyskać premię.

Jakie cechy powinien posiadać system oceny pracowników w firmie?

Idealny system oceny pracowników powinien być sprawiedliwy i oparty na przejrzystych zasadach. To oznacza w praktyce, że ma zawierać:

  • szczegółowy opis stanowisk pracy i zadań, które mają wykonać ludzie na nich zatrudnieni,
  • procedury wskazujące jak zatrudnieni mają wykonywać swoje obowiązki zawodowe, jakie ich działania będą weryfikowane i w jaki sposób,
  • katalog błędów krytycznych, które gdy zostaną zidentyfikowane w ocenianej pracy kadry, będą odpowiednio karane,
  • wytyczne co do premii pracowniczej, sposobu jej naliczania, wypłaty,
  • opis metod i narzędzi, które ma stosować przykładowo lider, menedżer, dokonujący oceny pracownika i jego aktywności zawodowej.

Ważne jest, aby system oceny pracowników był również zatrudnionym znanym. Tylko wtedy mają szansę wykonywać swoją pracę profesjonalnie, zgodnie z wytycznymi, oczekiwaniami zatrudniającego.

Komu zlecić przygotowanie albo modyfikację systemu ocen pracowniczych?

Przedsiębiorca, który chce mieć pewność, że odpowiednio ocenia zatrudnionych, powinien zlecić zbudowanie nowoczesnego systemu motywacyjnego firmie zewnętrznej. W takim przypadku za przygotowanie systemu ocen pracowniczych odpowiadają ludzie o wieloletnim doświadczeniu, którzy zawodowo zajmują się przygotowywaniem takiego systemu. Zwykle są to uznawani eksperci z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprojektowane przez nich systemy ocen pracowniczych są zgodne z przepisami prawa pracy, ale jednocześnie uwzględniają realia firmy, dla której są tworzone. Zewnętrzne firmy specjalizujące się w tworzeniu systemu ocen pracowniczych dbają również o przygotowanie pisemnych zasad oceny zatrudnionych. To ważne rozwiązanie, takie dokumenty Pracodawca może udostępnić zatrudnionym, którzy zyskują wiedzę o tym, co Zatrudniający będzie poddawał ocenie w ich pracy. Praktyka pokazuje, że systemy ocen pracowniczych zaprojektowane poza środowiskiem firmy są bardzo dobre. Ich wdrożenie szybko skutkuje zwiększeniem motywacji zatrudnionych, jak i zmniejszeniem popełniania przez nich błędów krytycznych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *