Domowe wydatki

Jak pozyskać dotację na posiłki w szkole?

Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed naszym krajem wielkie możliwości. Choć zwrot ten jest nieco patetyczny i już nieco zużyty, oddaje to, co dzieje się obecnie z polskimi przedsiębiorstwami, obywatelami, a nawet placówkami edukacyjnymi.

Odpowiednio niski dochód

Jedną z naczelnych idei Wspólnoty jest harmonijny rozwój wszystkich jej członków. Zakłada ona finansowe wsparcie dla mniej zamożnych obszarów. Do takich zalicza się Polska, w której PKB na głowę mieszkańca wynosi tylko 67 proc. średniej unijnej.

By wyrównać dysproporcje rozwojowe Unia finansuje wiele projektów służących poprawie standardu życia obywateli biedniejszych, gorzej rozwiniętych regionów. Do takich programów pomocowych należą dotacje na posiłki w szkole.

Jak pozyskać takie dofinansowanie? Komu ono przysługuje? Kto się może o nie starać?

Teraz zasygnalizujemy, że o pomoc w zakresie dożywiania mogą się starać rodzice bądź opiekunowie dzieci uczących się (do momentu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) oraz tych, które są posyłane do żłobków i przedszkoli.

Obowiązuje kryterium dochodowe. Oznacza to, że wsparcie przyznawane jest tym gospodarstwom domowym, które mają niski dochód w przeliczeniu na jedną osobę. Aktualnie kwotą progową upoważniającą do starania się o dotację na posiłki w szkole jest 684 zł. Tyle maksymalnie może wynieść dochód na jednego członka rodziny. W przypadku osoby samotnej, która stara się o darmowe posiłki w opiece społecznej, próg ten wynosi 813 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *