Inwestycje

Fundusze inwestycyjne zamknięte – wady i zalety, zasady działania

Fundusze inwestycyjne zamknięte należą do instrumentów finansowych pozwalających na inwestycje długoterminowe. Liczba uczestników funduszu jest ograniczona, a wycena certyfikatów inwestycyjnych odbywa się przeważnie raz w miesiącu. Nie każdy może zainwestować w FIZ-y.

Co to i jak działają fundusze inwestycyjne zamknięte? Charakterystyka i zasady działania

Tworzone i zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) to instrumenty finansowe służące do oszczędzania i pomnażania środków. Ich cechą jest ograniczona dostępność ze względu na określoną, skończoną ilość certyfikatów inwestycyjnych. Nowe certyfikaty są emitowane w seriach, tylko w określonych terminach i ustalonej ilości. Można je kupić jedynie w okresie subskrypcji. Certyfikaty inwestycyjne mogą być na okaziciela lub imienne, można je zbywać osobom trzecim. Statut funduszu określa, czy certyfikaty inwestycyjne są dopuszczone do obrotu publicznego (publiczne) czy nie (niepubliczne).

Wycena certyfikatów inwestycyjnych odbywa się regularnie w czasie określonym w statucie funduszu, ale nie rzadziej niż raz na kwartał oraz minimum na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji.

Fundusze inwestycyjne zamknięte dają wiele możliwości inwestowania i pod tym względem są bardziej elastyczne niż fundusze inwestycyjne otwarte. FIZ-y pozwalają inwestować w takie instrumenty finansowe jak np. nieruchomości czy wierzytelności.

Na funduszach inwestycyjnych zamkniętych zarabia się po likwidacji funduszu w terminie określonym w statucie (zwykle po kilku latach od utworzenia FIZ-u). Certyfikaty inwestycyjne są umarzane, a ich posiadaczom wypłacana jest kwota obliczana na podstawie końcowej wyceny certyfikatów.

Wady i zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne zamknięte

Zaletą inwestowania w fundusze inwestycyjne zamknięte jest duża elastyczność strategii inwestycyjnej i dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych. Może to dawać obietnicę pokaźnych zysków w stosunku do funduszy otwartych.

Przeszkodą dla inwestora chcącego zainwestować w fundusze zamknięte może być niska płynność inwestycji oraz możliwość zakupu nowych certyfikatów tylko w okresach subskrypcji kolejnych serii. Dla niecierpliwych inwestorów fundusze zamknięte nie są najlepszym wyborem ze względu na niską w porównaniu do funduszy otwartych częstotliwość wyceny certyfikatów.

Fundusze inwestycyjne zamknięte to narzędzie do oszczędzania i zarabiania pieniędzy raczej dla zamożnych inwestorów. Możliwość przystąpienia do funduszu zamkniętego mają wyłącznie osoby posiadające kapitał w wysokości nie mniejszej niż równowartość 40 tysięcy euro (jest to cena regulowana prawnie).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *