Ciekawostki

Czy spółka ma właściciela? Kto nim jest?

Generalnie nie istnieje takie pojęcie jak „właściciel spółki”.W przypadku każdej spółki występuje zarząd, oraz mogą występować wspólnicy. Jednak to zarząd zawsze reprezentuje spółkę na zewnątrz – czyli głównie Prezes Zarządu. Czasami również osoby wskazane w KRS – wymienione, jako osoby, które mogą reprezentować spółkę samodzielnie (np.: wice prezes zarządu) Bardzo ważnym jest pamiętanie o tym, że samo występowanie osób w zarządzie spółki nie jest jednoznaczne z równością ich praw z prezesem. Muszą być oni konkretnie wymienieni do jakich celów zostali powołani w zapisie w KRS.

Wspólnik często występuje w spółkach, natomiast nie ma żadnych praw do spółki, której jest wspólnikiem (chyba, że figuruje również w zapisie KRS).

 

Podobnie, jak osoba, która przedstawia się jako „właściciel spółki”. Takie osoby mogą reprezentować spółkę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mają stosowne upoważnienie tudzież pełnomocnictwo. Nie muszą one być notarialne, natomiast muszą być udzielone przez osobę decyzyjną, osobę reprezentującą spółkę (figurującą w KRSie), oraz cele, do których zostaje upoważniona taka osoba muszą być jasno określone. 

Przykładowa sytuacja z życia:

 

Istnieje przedsiębiorstwo o nazwie „X”, zarejestrowane, jako spółka komandytowa prowadzi działalność w branży motoryzacyjnej. Ponieważ kilku klientów tej firmy spóźnia się z płatnościami za towar – spółka wpada w problemy finansowe u swojego kontrahenta. Powstały zator finansowy trwa długo, i zniecierpliwiony kontrahent przekazuje sprawę do kancelarii prawnej celem odzyskania należności. Kancelaria przyjmuje zlecenie, wysyła wezwanie do zapłaty zaległych faktur do firmy „X”, a po tygodniu podejmuje czynności windykacyjne. Windykator kancelarii dzwoni pod numer wskazany do kontaktu z firmą „X”, odbiera mężczyzna i przedstawia się, jako właściciel spółki. Pracownik Kancelarii prosi o przedstawienie się z imienia i nazwiska, a następnie sprawdza w KRS czy ta osoba figuruje, jako osoba powołana do podejmowania działań, decyzji i innych w firmie. Jeśli nie, to nie ma obowiązku rozmowy z taką osobą, mimo, iż ten upiera się, że odpowiada za finanse w spółce. Windykator mógłby podjąć rozmowę i ustalenia np.: zawrzeć ugodę, która zostanie spisana i przesłana w formacie dokumentu do osoby, która rozmawiała podając się za właściciela – natomiast nic by to nie wniosło do sprawy. Taka osoba podpisując się pod dokumentem ugody nie zawiera jej. Tylko osoba właściwie upoważniona (Prezes, bądź inna osoba wymieniona w KRS do reprezentowania spółki, albo ma stosowne upoważnienie) może złożyć podpis pod Ugodą i wówczas taki dokument jest traktowany przez Sąd, jako ważny.

Gotowe spółki – dla kogo ich zakup jest korzystny? Na czym polega sprzedaż gotowych spółek?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *